top of page
מרלין האדומה חזית_edited.jpg

מרלין האדומה 
רומן מתח דיסטופי על חורבן ותקומה 

זוכה
מענק קרן
רבינוביץ לספרות
2023

בישראל שאחרי הכיבוש האיראני, מרלין היא מרגלת אמריקאית שנשלחת להסתנן לשורות הצבא הזר. בעודה מנווטת את דרכה בין שוביה, היא נרדפת על ידי זיכרונותיה ממערכת היחסים האינטנסיבית שלה עם בועז, שממנו היא מנסה נואשות להתרחק.

בועז, לשעבר איש מוסד, וכיום מנהיג המחתרת הישראלית שפועלת נגד הכוחות האיראניים, מוּנע על ידי אהבתו הבלתי מתפשרת למרלין. הוא יוצא למסע על מנת למצוא אותה, מסרב להרפות מהאישה שכבשה את ליבו.

על רקע דיסטופי של חורבן ותקומה מחודשת, כשהמדינה נקרעת, מרלין, בועז והסובבים אותם חייבים להתעמת עם השדים הפנימיים שלהם אם ברצונם להצליח לשרוד.

סיפור שובה לב זה משלב אובססיה, התבגרות וחוסן של הרוח האנושית.

"הספר הזה הוא תהילה לתושייה אנושית. נשית. ולכוח להצליח גם אחרי משברים אישיים ולאומיים אדירים."

לי-את בר לב

מבקרת ספרות

bottom of page