top of page

האנשים שמאחורי הספר

על מרלין האדומה ותהליך הכתיבה

הספר מרלין האדומה נכתב מתוך מחקר מתמשך של משחקי הכוחות במזרח התיכון והאירועים ההיסטוריים שלו. הוא שואב השראה מסיפורי הגבורה והחורבן הישראלים והיהודיים, השואה, המחתרת היהודית, מרד בר כוכבא והחשמונאים, מלחמת יום כיפור, ומאירועי הטרור שפקדו את ישראל מאז האינתיפאדה הראשונה.
הוא נכתב ונערך בשלוש השנים האחרונות והיה צפוי לרדת לדפוס ערב המטבח של השביעי באוקטובר.

 

על ההחלטה לאור לצאת:
למרות הדימיון המהדהד שבין המאורעות המתוארים ב"מרלין האדומה" למציאות העכשווית בישראל, מרלין הוא לא סיפור על איך נפלנו, אלא על הדרך למעלה, מתוך התופת: תקומה אישית ותקומה לאומית. הספר מספק נקודות של אור בכל החושך שמסביבנו. 


הספר הוקדש לנופלים ולחטופים של השביעי באוקטובר.

צור קשר
Giulia

  • Linkedin
  • Instagram
  • facebook
Daniela Marilyn.jpg

Thanks! Message sent.

bottom of page